ENG SRB

O nama

Naše poslovanje datira od 2004. godine. U početku je firma radila kao mala preduzetnička radnja, poznata kao Elgra S.B.R. Vremenom smo, usled povećanog obima posla proširili našu firmu, pa smo tako novembra 2011. godine osnovali Elektronet d.o.o., sa sedištem u Beogradu.

Sa osnivanjem firme Elektronet d.o.o., zapošljavaju se novi kadrovi i počinje se sa značajnim ulaganjem u osnovna sredstva i razvoj firme.Rezultat našeg dugogodišnjeg rasta i razvoja je veliki broj zadovoljnih klijenata koji imaju potrebu za našim uslugama.

Mogućnost Elektroneta d.o.o. da ponudi saradnicima potpunu uslugu, od projektovanja do potpune realizacije, u sferi elektroinstalacija i elektroradova doveli su nas u poziciju da nam brojne kvalitetne firme ukažu čast da budemo deo njihovog tima.

Naša delatnost je izvođenje elektroenergetskih, telekomunikacionih i računarskih instalacija.

Dosadašnje iskustvo dugujemo investitorima koji su nas, sa puno poverenja, angažovali na poslovima kompletog izvođenja elektroinstalacija jake i slabe struje, elektroinstalacija niskog napona, elektroradova u građevinarstvu, remonta trafo stanica 10(20)/0,4 kV.

Vremenom smo našu delatnost proširili i na poslove ispitivanja električnih instalacija sa izdavanjem stručnih nalaza o njihovom kvalitetu. Sa posebnim zadovoljstvom ističemo da pored saradnje sa firmama, uspešno sarađujemo i sa fizičkim licima na realizaciji projekata stambenih objekata. U zavisnosti od Vaših potreba i zahteva, vršimo izbor adekvatne opreme i ugradnju iste u razvodne ormare.


© 2014 ELEKTRONET – Sva prava zadržana